Heim / Silungsveiði / Silungur á Suðvesturlandi / Meðalfellsvatn í Kjós
 • Meðalfellsvatn

  Urriði, bleikja, sjóbirtingur, og lax í fallegu umhverfi

 • Meðalfellsvatn

  Urriði, bleikja, sjóbirtingur, og lax í fallegu umhverfi

 • Meðalfellsvatn

  Urriði, bleikja, sjóbirtingur, og lax í fallegu umhverfi

 • Meðalfellsvatn

  Urriði, bleikja, sjóbirtingur, og lax í fallegu umhverfi

 • Meðalfellsvatn

  Urriði, bleikja, sjóbirtingur, og lax í fallegu umhverfi

Meðalfellsvatn í Kjós

Meðalfellsvatn - Veiðistaðavefruinn

Síðan er beygt til hægri og ekið frá Hvalfirði um veg nr. 461 sem liggur að vatninu. Vatnið er um 2 km2 að stærð og um 18 m. djúpt þar sem það er dýpst…

Umsögn Veiðistaðavefsins

Verð veiðileyfa
Aðkoma að vatninu
Umhverfi
Möguleiki á afla

Frábært

Umsögn : Umsögn : Hér gefur að líta stjörnugjöf höfundar. Þessi stigagjöf hefur EKKI áhrif á heildarstigagjöf notenda sem gefur að líta fyrir aftan nafn veiðisvæðis. Þetta mat er sjálfstætt og er eingöngu mat höfundar.

.

Meðalfellsvatn er í Kjósarhreppi í um 50 km. fjarlægð frá Reykjavík. Keyrt er inn í Hvalfjörð rétt áður en komið er að Hvalfjarðargöngum. Síðan er beygt til hægri og ekið frá Hvalfirði um veg nr. 461 sem liggur að vatninu.

Meðalfellsvatn er í Kjósarhreppi í um 50 km. fjarlægð frá Reykjavík. Keyrt er inn í Hvalfjörð rétt áður en komið er að Hvalfjarðargöngum.

Síðan er beygt til hægri og ekið frá Hvalfirði um veg nr. 461 sem liggur að vatninu.

Vatnið er um 2 km2 að stærð og um 18 m. djúpt þar sem það er dýpst og stendur það um í 46 metra hæð yfir sjávarmáli. Í vatnið renna Sandsá og Flekkudalsá en úr því fellur Bugða sem rennur í Laxá í Kjós. Algengt er að lax og sjóbirtingur gangi úr Laxá í gegnum Bugðu og í vatnið.

Heimilt er að veiða í öllu vatninu en þío er bannað er þó að veiða nær ósum Bugðu en 50 metra.
Mjög þægilega aðkoma er á vatninu og er tilvalið fyrir fjölskylduna að skjótast í vatnið til veiða.

Mest veiðist af smábleikju, en einnig nokkur urriði, sjóbirtÍngur og lax. Urriðinn veiðist best fyrrihluta sumars. Lax gengur oft hratt upp í vatn og hafa menn veitt grálúsuga laxa upp í vatni þannig að mögulegt er að veiða lax frá miðju sumri og út veiðitímabilið. Þar sem mikið er af smábleikju í vatninu hentar það mjög vel fyrir ungviðið.

Daglegur veiðitími hefst kl. 7.00 og honum lýkur kl. 22.00 út tímabilið sem nær frá 1. apríl og líkur 20. september ár hvert.
Frá miðjum júní og fram í miðjan ágúst er talinn besti veiðitíminn, en þó ber að geta að þegar líða fer á september bunkar smábleikjan sig upp á nokkrum stöðum í vatninu og er þá hægt að gera góða veiði, ef torfurnar finnast.

Einungis er heimilt að veiða með flugu, maðk, og spón.

Hægt er að kaupa gistingu í nágrenninu. Má þar nefna Ferðaþjónustuna Hjalla og Eyrarkort.
Athugið að veiðisvæðið við upptök Bugðu er vaktað og séu veiðarfæri nær ós en 50 metrum mega menn búast við fjársektum og upptöku veiðarfæra.
Reglur: Snyrtileg umgengni er skilyrði og bannað er að skilja eftir rusl við vatnið. Allur akstur utan vega og slóða er stranglega bannaður og verður slíkt athæfi kært til lögreglu. Veiðimenn sem valda umhverfisspjöllum eru ábyrgir gagnvart landeiganda.
LÖG OG RÉTTUR VIÐ MEÐALFELLSVATN – UPPLÝSINGAR FRÁ WWW.KJOS.IS http://www.kjos.is/allar-frettir/nr/72056/

Uppá síðkastið hefur orðið vart nokkrar misklíðar varðandi framkvæmdir og umgengni við Meðalfellsvatn. Annarsvegar lítur ágreiningurinn að leyfisskyldum framkvæmdum við vatnið, sem gerðar hafa verið athugasemdir við og hinsvegar umgengni og rétt veiðimanna til að athafna sig við vatnið. Vert er að minna á helstu reglur sem gilda varðandi ofangreint.
Meðalfellsvatn er á Náttúruminjaskrá og nýtur sérstakrar verndar. Í aðalskipulagi er 50 m. breið ræma umhverfis vatnið skilgreint sem “opið svæði” þar sem ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð m.t.t. undantekningum.
Allar framkvæmdir við vatnið eru leyfisskildar til byggingar-og skipulagsyfirvalda í Kjósarhreppi samkvæmt skipulags-og byggingarlögum, lögum um lax og silungsveiði og náttúruverndarlögum. Gildir þar einu hvort um sé að ræða hverskonar byggingar eða röskun á fjöruborði með greftri eða efnisburði í vatnið og í fjöru þess. Þá er rétt að árétta að öll lögmæt umferð gangandi manna er heimill umhverfis vatnið og óheimilt er að framkvæma nokkuð það sem hindrar slíka umferð. Þurfi að girða í vatn út, skal hlið eða stigi vera á girðingunni. Veiðimenn eru því í fullum rétti til veiða, hvort sem er á vatnsbakka framan við sumarhús eða hvarvetna annarstaðar.
Umferð ökutækja er hinsvegar óheimil utan hefðbundinna slóða og í fjöru vatnsins einsog hver annar utanvegaakstur.

Meðalfellsvatn – Vinsælar flugur:

x

Check Also

Voli – veiði nærri Selfossi

Voli er í nágrenni Selfoss og tekur einungis um 10 mín að keyra í Vola frá Selfossi til austurs. Svæðið er mjög stórt, eða með ...